Проф. Любомира Попова участва в среща на тема противодействие на корупцията

Проф. Любомира Попова участва в среща на тема противодействие на корупцията
Проф. Любомира Попова участва в среща на тема противодействие на корупцията
Областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова участва в  разширено заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност в Перник, съвместно с министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Тя бе организирана от областния управител на Перник Ирена Соколова. В заседанието бяха представени последните промени в Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

По покана на Соколова специални гост-лектори на форума бяха Пламен Георгиев - председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и главният секретар на МВР Младен Маринов. На разширеното заседание на областния обществен съвет специално участие взеха областните и заместник областните управители на областите Монтана и Габрово и директори на ОД на МВР от страната. Това е първото събитие от подобен род в страната с участници на високо равнище. 

На срещата стана ясно, че окончателното приемане на допълнение на ЗПКОНПИ Народното събрание удължава до 8 юни срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и конфликт на интереси за 2017 г.

С одобреното допълнение на закона се уеднаквява срокът за лицата, които подават ежегодни декларации, със срока, в който имущество и интереси трябва да декларират и онези, за които това задължение възниква за първи път.

Главният секретар Младен Маринов изнесе подробен доклад за въведените антикорупционни политики и мерки. Той представи статистика за нивото на корупция по области в страната ни и методите за нейната превенция. Предвиждат се антикорупционни обучения на служителите на МВР и общинските и областните администрации.