Премахват пет незаконни строежа край язовир Йовковци
Премахват пет незаконни строежа край язовир Йовковци / DarikNews.bg, архив

Пет незаконни строежа в района на язовир „Йовковци" ще бъдат премахнати, съобщават от Дирекция Национален строителен контрол. Експертите са проверили общо 15 обекта, които се намират в близост до водоема.

Проверки на язовирите за питейна вода стартираха през ноември миналата година в цялата страна. Те трябваше да установят дали има строежи в заливаемата зона на водоемите, незаконни водовземания и зауствания.

При предишна проверка на язовир „Йовковци" бяха установени 12 незаконни строежа, които попадат в местността „Локвата" в землището на село Яковци, община Елена. За  тях са издадени заповеди за премахване. Постройките са на скандално известния бизнесмен Гео Дундаров. Заповедите са от 2006 година, но все още не са влезли в сила.

Няма строежи в заливаемата зона и на язовир „Александър Стамболийски", разположен в областите Велико Търново и Габрово. Проверени са общо 16 строежа в близост до язовира. Установени са четири незаконни строежа, които също ще бъдат премахнати.

За останалите дванайсет обекта - бараки, фургони и бунгала, които според Закона за устройство на територията не са строежи, са изпратени предписания до кметовете на съответните общини. Те от своя страна са длъжни да уведомят собственици на обектите и да предприемат действия за премахването им.