Преглеждат безплатно жени от ромската общност в село Върбовка
Преглеждат безплатно жени от ромската общност в село Върбовка / Дарик нюз, архив

Безплатни гинекологични прегледи за жените от етническата общност в село Върбовка, Община Павликени, организира днес Център „Амалипе”. Прегледите са по проект: ”Овластяване на безвластните по време на криза. Ние сме тук и можем!” и ще бъдат проведени от д-р Мавроди Калейнски.

Идеята на проекта е да се повиши здравната култура на малцинството и в частност грижата към майчиното здраве на ромската жена. Жените живеещи в отдалечени и неурбанизирани райони са в неравностойно положение, заради затруднения достъп до качествени и навременни здравни услуги.

Проучванията показват, че здравната култура сред ромската общност и образователното равнище са на много ниско ниво. Друг сериозен проблем, който е резултат от лошото образование и неадекватни здравни грижи са ранните бракове, които обикновено са причина за ранно отпадане от училище на ромските момичета, информира от “Амалипе”.