Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново
Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново / Дарик нюз
Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново
56871
Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново
Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново
  • Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново
  • Определиха приоритетните зони за развитие във В. Търново

Бъдещата визия на старата столица според проект „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново" бе представена на пресконференция по- рано днес. Общата стойност на проекта е 499 500 лв., от които 424 575 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие през ОП "Регионално развитие", а останалите - от държавния бюджет, информира Снежана Данева, заместник- кмет на Община Велико Търново.

„Целта на проекта е да изградим интелигентен европейски град, привлекателен за хората, с конкурентна икономика и високо качество на живот. Искаме да съхраним автентичната градска среда и да превърнем В. Търново във водещ образователен, промишлен, туристически и културен център", коментира тя. 

Чуйте я в първия звуков файл.

Три са определените зони за въздействие. Зоната с преобладаващ социален характер обхваща кварталите „Бузлуджа", „Зона В" и „Чолаковци" и представлява градска територия с преобладаващи жилищни функции. В зоната с потенциал за икономическо развитие влизат Западна промишлена зона, Обслужващата зона северно от ж.к. „Бузлуджа" и Промишлената зона южно от ул. „Магистрална". Зоната с публични функции с висока обществена значимост включва Старата централна част, Старото военно училище, кв. „Варуша" и района на хълма „Царевец".

„Този проект ще определи насочването на европейски средства за следващия планов период в рамките на града. Всичко, което и записано като зони и начин на въздействие, ще бъде финансирано преимуществено през следващия планов период", заяви ръководителят на проекта Мариян Маринов. След одобряването на интегрирания план Общината ще има право на допълнителна безвъзмездна помощ от 330 000 лева за проектиране на 12 обекта в тези зони, добави Мариела Цонева- директор на дирекция „Общинско развитие" в Общината.

Повече за срока на договора и конкретните стъпки във втория звуков файл.