Областна администрация проведе обучение по пожарна безопасност (СНИМКИ)

В Областна администрация-Велико Търново се проведе ежегоден планов инструктаж и обучение по пожарна безопасност.

В мероприятието, което освен инструктаж включваше и обучение за боравене с различни видове пожарогасители, евакуация и демонстрация по гасене на пожар, участваха всички служители. По време на тренировката бе тествана и пожароизвестителната системата в сградата на администрацията.

Областна администрация Велико Търново проведе ежегоден планов инструктаж и обучение по пожарна безопасност

Основната цел на обучението по пожарна безопасност е да подготви служителите за действие при пожар, както и да покаже добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Областна администрация Велико Търново проведе ежегоден планов инструктаж и обучение по пожарна безопасност

Всички бяха обучени да използват пожарогасителите и да класифицират тяхното предназначение според горящия материал – хартия, мазнина, електрическо оборудване или друго. 

Служителите бяха обучени от квалифициран специалист на основните елементи на превенция и защита от пожар, както и на правилата за евакуация при инцидент.