/ netinfo
Със своя заповед Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов нарежда да не се допуска разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, за продажба на промишлени  и хранителни стоки, извършването на промоции и събития от рекламен характер по цялото протежение на ул. "Васил Левски‘‘, ул.,,Независимост‘‘, ул. "Христо Ботев‘‘ и площад Майка България, през целия ден на 22-ри март.

Фотографска изложба описва красотата на Велико Търново през всички сезони

Допуска се единствено извършването на временна търговия – продажба на балони след паметника Васил Левски, ул.,,Васил Левски‘‘ /посока Съдебна палата/.