17 проверки извършиха екоексперти за седмица
17 проверки извършиха екоексперти за седмица / Дарик нюз

 

17 проверки са извършили експертите на РИОСВ- Велико Търново през миналата седмица. Издадени са осем предписания, няма съставени актове и наложени санкции за нарушение на екологичното законодателство.

Проверени са сметищата на селата Деляновци, Овча могила, Червена и Морава в община Свищов. В проверените селища има въведена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Разположени са контейнери, като отпадъците от тях се транспортират два пъти месечно до общинско депо- Свищов. 

На кметствата на Деляновци и Червена са издадени предписания за почистване. Проверени са фирми в Габрово и Горна Оряховица за дейности с отпадъци. На две от габровските фирми са издадени предписания за представяне на информация в РИОСВ и водене на отчетност.

Проверени са керамичните фабрики в селата Ресен, община Велико Търново и Михалци, община Павликени. До издаване на комплексни разрешителни, фирмите трябва да спазват ограничен капацитет на зареждане в пещта за изпичане до 300 кг./ куб.м.