Варненски съветници в недоумение за улични регулации
Варненски съветници в недоумение за улични регулации / Дарик Варна

Варненските общински съветници не успяха да стигнат до решение как точно да се процедира с върнати от съда планове за улична регулация. Те касаят собственици на имоти в селищни образувания и местности, които са подавали жалби срещу тях заради отнемане на част от териториите в полза на общината. Плановете са приети от местния парламент, но заради нарушения Административният съд ги е върнал за ново произнасяне.

На заседание на комисията по архитектура съветниците не можаха да стигнат до консенсус дали е редно да се работи по всяка една уважена от съда жалба в частност, или да се изготви цялостен механизъм на изготвяне на планове за улична регулация.