ВМС
 ВМС / ВМС
Продължава добро сътрудничество и взаимодействие на ВМС с държавната и местна власт

Отлични резултати от изминалата 2019 година отчетоха от Флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС след проведен анализ на подготовката и войсковата служба през учебната 2019 година.

На анализа присъстваха командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС флотилен адмирал Мален Чубенков, офицери от щаба, командири на военни формирования и командири на кораби.

Основните усилия в подготовката на флотилията са били насочени за изпълнение на задачите, в съответствие с трите мисии на ВМС.

Осигуряване и ефективно провеждане на подготовка на силите за изпълнение на задачи по мисия „Отбрана”, поддържането на постоянна бойна и мобилизационна готовност, подготовка на формированията за оказване на помощ на населението при бедствия, обезвреждане на открити морски мини, невзривени боеприпаси, подготовка на силите за участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции, и операции по търсене и спасяване на море, подготовка за водене борба с подводен, надводен и въздушен противник, минното оръжие, подводно диверсионните сили и средства и диверсионните разузнавателни групи, това са били основните акценти на дейностите през 2019 г..

В отчета на флотилията се посочва още:

Подготовката за участието на сили и средства от състава на флотилията в мисии извън територията на страната се извърши своевременно, в съответствие с нормативните изисквания. Поставените задачи се изпълниха с много добра ефективност, като по този начин Република България отговори на поетите международни ангажименти и способства за придобиването на международен практически опит на силите.

Със задоволство бе отбелязано и продължаващото добро сътрудничество и взаимодействие на флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС с държавната и местна власт. Пряко свързано с това бе и изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” с участие на сили и средства на флотилията. Многократно личен състав и техника от състава на флотилията, дислоцирани в град Бургас и град Варна участваха в унищожаването и обезвреждането на открити невзривени боеприпаси, оказване помощ на населението при нужда в Бургаска, Варненска и Добричка области.

Флотилен адмирал Чубенков изказа своето задоволство от цялостната дейност на флотилията през 2019 година и я определи като изключително ползотворна, динамична и ефективна. Той подчерта, че равносметката на извършеното доказва професионализма и способностите на личния състав да се справя с отговорните и сложни предизвикателства на нашето време.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов даде своята висока оценка за дейността на Флотилия бойни и спомагателни кораби през 2019 год. Той изказа сърдечна благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността на българските военни моряци при изпълнението на поставените от командването на ВМС задачи и очерта основните насоки за работа през новата 2020 година.