Стартира школата Менса за деца
Стартира школата Менса за деца / netinfo
Стартира школата “Менса за деца” 2007-2008 за ученици от ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас, организирана от “Менса - Варна” с активното съдействие на общинските дирекции по образование и младежки дейности и спорт. Проектът “Менса за деца” открива и подпомага младите таланти да развиват творческото си мислене в областите: математика, лингвистика, логика, обществознание, и добиване на практически умения в приложението им и реализиране при решаване на тестове чрез школата в три групи: за ІІІ и ІV, V и VІ клас и за VІІ и VІІІ клас.

Предстои да се извърши подбор на участниците чрез тестове. Те ще се проведат на 11 и 18 ноември от 10 часа (по график, според реда на записването). Записването за участие в теста ще бъде в същите дни от 9 часа в клуба на Менса на ул. “Македония” № 155. Задължително условие е при записването да се представя декларация от родителите за съгласие детето им да участва в теста и при класиране - в школата. Ззаплаща се такса 5 лв. Тестът е съобразен с възрастта и психическото развитие на участниците.

Всеки участвал ще получи Сертификат за положен IQ тест с личния му резултат. Гарантира се пълна анонимност относно резултатите.Сдружението с нестопанска цел в обществена полза “Менса - Варна” е член на “Менса - България” и “Mesa interhacional”. То обединява хора с висок коефициент на интелигентност.

"Днес +"