/ iStock/Getty Images
От 1 април родителите на децата, които посещават ясли и градини във Варна, няма да плащат такси, съобщи финансовият директор на общината Стефка Господинова, която, заедно със заместник-кмета Христо Иванов, представи проектобюджета на крайморския град за тази година.

Общата рамка на бюджета е планирана в размер 647 960 000 лева. От тях близо 88,3 милиона лева са предвидени да бъдат усвоени с проекти по европейските програми.

Най-голяма част от бюджета – 36 на сто, ще бъде за  системата на образованието, посочи Господинова. В сравнение с миналата година средствата са завишени с близо 30 милиона лева. 

Общината е планирала близо 143 милиона лева за капиталови разходи. Приоритет ще бъде подобряването на градската среда, ремонтът и рехабилитацията на уличната мрежа и облагородяването на междублоковите пространства. Общината планира да похарчи около 5,4 милиона лева за озеленяване. За почистването на града ще бъдат осигурени 44 милиона лева, за осветление планираните разходи са двойно увеличени в сравнение с миналата година и са в размер близо 7 милиона лева.

За системата на здравеопазването ще бъдат заделени 8,5 милиона лева, като ще продължи изпълнението на 12 общински програми. Бюджетът за социални дейности ще бъде малко над 26 милиона, с над 4 милиона повече в сравнение с 2021 година. Общината планира да осигури социални асистенти на 120 деца, както и да увеличи парите за Домашния социален патронаж. За подпомагане на семейства, които се нуждаят от инвитро процедури, ще бъдат заделени 376 хиляди лева.

За системата на културата общината планира да задели 26,3 милиона лева от бюджета. В сравнение с миналата година сумата е увеличена с повече от 7 милиона лева.

Общината приключва 2021 г. без просрочени задължения, каза още Господинова.  Тя подчерта, че през тази година увеличение на местните данъци и такси няма да има. Финансовата стабилност на общината позволява тя да поеме нов дългосрочен дълг от 33,3 милиона лева, който ще бъде усвояван на траншове за реализацията на 14 инфраструктурни проекта, каза още Господинова.
БТА