Община Девня търси имуществена отговорност от бившия шеф на поликлиниката и болницата
Община Девня търси имуществена отговорност от бившия шеф на поликлиниката и болницата / пресцентър

Да бъде подаден сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция и иск за причинени имуществени вреди от бившия управител на ДКЦ I и МБАЛ – Девня д-р Красимир Динков. Предложението на кмета Свилен Шитов бе гласувано единодушно от общинския съвет в индустриалния град на последното му за годината заседание.  Основанията за тази мярка са натрупаните дългове от общо 450 хил. лева на двете дружества при 3-годишното управление на бившия шеф, който междувременно е получавал твърде неприлична за българския стандарт месечна заплата. Отделно от това вътрешен одит е констатирал, че за периода 2013-2015 година в поликлиниката е извършвана незаконосъобразна дейност, която включва и липса на разходооправдателни документи, стана ясно от докладната на кмета.

На последното си за годината заседание местният парламент одобри капиталовите разходи на общината за догодина. С пълния размер на целевата субсидия от държавния бюджет трябва да бъде ремонтирана сградата на бившата детска градина в кв. „Девня-1“, която да се превърне в обединен детски център за извънкласни дейности. Общината ще вложи близо 800 хил. лева собствени средства за реконструкция и модернизация на уличното осветление, за основен ремонт на тротоарните настилки, за изграждане и разширение на детски площадки, както и мултифункционално спортно игрище в двора на Дневния център за хора с увреждания.

Ще се закупят обществени тоалетни, тип „фургон“, които да бъдат свързани с мръсната канализация, или ще се ремонтират съществуващите градски нужници, които са в окаяно състояние. Основен ремонт ще бъде извършен и на три неизползваеми  общински жилища, които след това ще се отдават под наем. Бившата зъботехническа лаборатория в кв. „Химик“ трябва да се превърне в кризисен център за настаняване на бездомни хора, като за целта също ще бъде ремонтирана. За нуждите на общинската администрация ще бъде закупена компютърна техника, поне един нов автомобил, стопански инвентар и др. Близо 110 хил. лева са предвидени за изработване на Общ устройствен план на Девня. Ще се заделят и средства за закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци. Местният парламент прие и годишната план-сметка за сметосъбирането, извозването на боклука и други екологични дейности.