Наши и румънски оценители разменят знания и опит
Наши и румънски оценители разменят знания и опит / Sofia Photo Agency, архив

Меморандум за сътрудничество ще подпишат Камарата на независимите оценители – Регионална колегия  Варна и Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния. От Констанца ще гостува делегация от 20 души, водена от Джордже Догареску – президент на териториалната структура на оценителите. И от двете страни оценяват необходимостта от  сътрудничество в няколко посоки.

Ще бъде направен анализ на текущите дейности в оценителския бизнес, подчинен на честни и прозрачни оценки в съответствие с изискванията на пазара на имоти. Ще бъдат споделени добри практики и опит, принципи в законодателствата на двете страни по отношение на оценъчни норми. В рамките на сътрудничеството е планирано извършване на  общи проучвания и анализи, както и обмен на участие в семинари и програми в подготовката на нови кадри в бизнеса.

Камарата на независимите оценители – Регионална колегия  Варна и Териториален център – Констанца към Националната асоциация на оценителите в Румъния са членове на водещи авторитетни оценителски асоциации в Европа – TEGoVA със седалище в Брюксел и Комитет по международни оценителски стандарти със седалище във Великобритания. TEGoVA е европейска асоциация, в която членуват 45 оценителски колегии от 26 страни и обединява опита на  120 хиляди оценители в Европа. В Комитета по международни стандарти членуват 68 организации от 51 страни.