Контролът за достъпа на автомобили в Морската градина остава
Контролът за достъпа на автомобили в Морската градина остава / Дарик Варна, архив

Забранителните знаци за автомобили в местността Салтанат ще бъдат премахнати, но контролът за достъпа на коли в Морската градина остава. Това съобщиха от общината ден след като Върховният административен съд определи знаците, забраняващи влизането на пътни превозни средства в местността, да бъдат отстранени.

От кметската администрация уточниха, че няма основание за преустановяване на контрола в Морската градина. Това означава, че ще продължи да се налагат глоби за нарушителите.

Текстът от общината гласи:

Това, което обвързва Община Варна с определението, е очертано в диспозитива на съдебното решение, а именно: „НАРЕЖДА ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ безусловно действията на Кмета на Община Варна, извършващи се на територията на гр. Варна, местност „Салтанат”, изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци „В2” в началото на пътя от бул. „Княз Борис I” към Комплекс „Хоризонт” и преди КПП „Делфинариум”, местоположението на които е определено със схемите по т.2 от издадените от него Заповед № 4170/11.11.2013 год. и Заповед №4171/ 11.11.2013 год.

Действията по контрола за спазването на забраната за движение, не е предмет на задължителното за Община Варна определение, което означава, че няма основание същите да бъдат преустановени. Не следва да се забравя, че коментираният контрол е относно спазването на Наредбата за обществения ред на Община Варна. С нея се забранява движението на МПС в паркове и алеи-чл. 31, т.4.

Пример за неотносимост на възраженията, касаещи обстоятелството, че въпреки спрените предварителни изпълнения на заповеди 4170 и 4171,  дейностите по установяване на нарушения на забраната за движение на МПС в паркове и алеи продължава,  са постановени  съдебни решения на Районен съд Варна, в производства по обжалване на наказателни постановления, съставени при установяване нарушения на коментираната забрана. Така съставите на ВРС коментират, че са неотносими към спора възраженията, свързани с отмяната изпълнението на заповеди 4170 и 4171, тъй като описаното в акта и постановлението нарушение не е обързано с тях, а с разпоредбата на чл.31, т.4 от НОР, която е действаща.

В заключение следва да се уведоми обществеността, че дейностите по контрол за спазване разпоредбите на Наредбата за обществения ред на Община Варна, по-специално-текстовете, установяващи забрана за движение на МПС в паркове и алеи, ще продължи, тъй като няма основание същите да бъдат преустановени.