/ iStock/Getty Images
Хотелите във Варненска област са реализирали приходи от нощувки в размер на 5,9 млн. лв. през октомври, което е със 7,6 % по-малко спрямо същия месец на миналата година. 

Хотелите във Варна с над 41 млн. лв. приходи през септември

Общата заетост на леглата е била 16,4 %, а реализираните нощувки са повече от 112 хиляди. По този показател се отчита ръст от по-малко от процент, показват данните на националната статистика. 

Варненските хотели с приходи от над 3 млн. лв. през март

Пренощувалите чужденци са близо 20 хиляди души, като най-висок e делът на гостите от Германия (24.2 %), след тях се нареждат тези от Израел (15,3 %), Румъния (10,4 %) и Турция (7,2 %).