/ Община Стара Загора
Стартира рехабилитация на бул. „Крайречен“, в отсечката от ул. "Христина Морфова" до надлеза на бул. "Никола Петков" в Стара Загора.

Започва реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на "Самара-1“

Предвижда се подмяна на бордюри, ремонт на западния тротоар и изграждане на нов от източната страна. Цялостно ще бъде преасфалтирана и заздравена основата в участъците, където е необходимо.

ремонт
Община Стара Загора


Дейностите включват още и подмяна на уличното осветление на целия булевард,  полагане на нова пътна маркировка и знаци, както и дъждоприемни шахти. Ремонтът ще продължи два месеца.