/ netinfo
През 2018 г. пан-европейската кампания Get Online Week, която се провежда от 2010 година насам, е с ново име - ALL DIGITAL WEEK. Това е ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Всяка година в рамките на Цифровата седмица над 100 хил. европейски граждани участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.

Тази година Цифровата седмица се провежда от 19 до 25 март и е фокусирана върху:

-  Изграждане на доверие в технологиите чрез развиване на критично мислене и медийна грамотност (включително осъзнаване и борба с фалшиви новините, речта на омразата и злоупотребата със социални медии);
-  Разработване на подходи за учене през целия живот за подобряване на цифровите умения в непрекъснато променящата се и все по-цифрово ориентирана икономика.

Цифровата седмица има за цел да изпрати ясно послание към гражданите на Европа, че те трябва да предприемат активни стъпки, за да разберат и да се възползват от възможностите, които им носи цифровата трансформация.

Кампанията цели да запознае гражданите с инструменти и подходи за повишаване на техните цифрови умения и да им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения.

Фондация „Глобални библиотеки – България“, като член на All Digital ще бъде национален координатор на Цифровата седмица. Като партньори в седмицата се включват 14 регионални библиотеки, сред които и старозагорската.

Те 
организират различни по тип събития и дейности, покриващи по-конкретни въпроси като цифрова грамотност, медийна грамотност, онлайн сигурност и киберсигурност, дигитални умения за пазара на труда, програмиране за деца и др.

В седмицата ще участват и специалисти от партньорски организации, които ще представят някои от темите в рамките на седмицата пред различни групи ползватели. Ще се състоят и демонстрации на модерна дигитална техника и обучения и консултации за работа с нея.

За повече информация следете сайтовете на участващите библиотеки и картата на европейската седмица, която съдържа предварителни данни за местата и темите на събитията.

В Стара Загора ще се проведат от 19 до 23 март срещи-обучения за работа с робота Финч в обучителния център на  Регионална библиотека „Захарий Княжески”, в читалища и училища на Шипка, Раднево, Павел баня.