/ / iStock/Getty Images
Тракийски университет – Стара Загора започва от 28 септември прием на кандидатстудентски документи по две нови бакалавърски специалности - „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“, след като Стопанският факултет получи положителна оценка на проекта за откриване на новото професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Приемът на документи е до 8 октомври.

Обучението ще се осъществява от признати учени от България и чужбина, а модернизираните аудитории за обучението на студентите са от най-съвременен клас.

Компетенциите на бакалаврите, завършващи специалността „Информационни технологии“ са комбинация от знания, умения и способности, които включват: анализиране, идентифициране и дефиниране на софтуерни решения за решаване на приложни проблеми; проектиране, внедряване и оценка на софтуерно базирани решения, в това число отчитайки правни и етични принципи; идентифициране и анализиране на нужди на потребителите на ИТ решения и удовлетворяването им при избор; ефективна комуникация с различни ИТ специалисти, изграждане и ефективно управление на екипи и управление на ИТ проекти.

Близо 2000 първокурсници прекрачиха прага на Тракийския университет в Стара Загора

Бакалавърът, завършил специалност „Информационни технологии“ притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи.

Бакалавърът, завършил специалност „Софтуерно инженерство“ притежава специална професионална подготовка по изследване и проектиране на съвременни и иновативни софтуерни системи, познава и прилага авангардни за софтуерната индустрия технологии за разработване на електронни услуги и приложения.

Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на IT сектора, ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Обучението по специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ е в редовна форма на обучение, с продължителност осем семестъра или 4 години

Семестриалната такса на обучение е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лв.

 
 
Тракийски университет