По 85 жалби за половин година работил омбудсманът на Стара Загора
По 85 жалби за половин година работил омбудсманът на Стара Загора / DarikNews.bg/архив

85 жалби е приел за разглеждане през първата половина на годината общественият посредник на Община Стара Загора Павлина Геренова.

Проблемите в административно обслужване, транспорта, обществения ред и чистота, режима на паркиране, уличното осветление и незаконното строителство са най-честите причини гражданите да търсят съдействие от омбудсмана.

Проверката по 75 от жалбите вече е приключила. Намесата на обществения посредник е имала резултат при 29 от тях. При 37 ефектът е бил частичен.

При девет от случаите намесата на омбудсмана е останала без резултат, защото казусите не са попаднали в правомощията му, в процеса на работа е станало ясно, че са предмет на съдебен спор или искането от страна на жалбоподателя е било неоснователно. Има случаи, в които институцията, за които сигналите се отнасят, не е дала отговор в 6-месечния срок.