Общината проверява за непочистени обекти
Общината проверява за непочистени обекти / DarikNews.bg, архив

60 констативни протокола вече са съставени на собственици на търговски обекти в централната градска част заради непочистен сняг пред прилежащите към тях площи. Такива протоколи съставят и служители на Административните бюра в града.

По разпореждане на кмета на Стара Загора Живко Тодоров служители от общинския отдел Опазване на обществения ред и инспектори от Инспектората изготвят констативни протоколи и ги връчват на притежателите на търговски обекти, които не са почистили около тях.

Протоколите се съставят по чл. 36 и 37 от Наредбата за управление на отпадъците. Проверките ще продължат до края на днешния ден. В понеделник обектите ще бъдат обходени отново и ако отново ситуацията е същата, ще бъдат налагани парични санкции.

Чл.36.(1). Почистването и поддържането на чистотата на териториите, за които не се грижи Общината са задължение на:

1. ръководителите на учрежденията, търговските дружества и обществените организации, фирмите, заведенията и уличната търговия, по отношение на производствените, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари, ж.п. ареали, подлези, надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, зелени площи и тротоари.

2. собствениците в етажните собствености /жилищни кооперации, входовете на жилищните блокове и др./ по отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите от вътрешно - дворовите пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.

3. собствениците на индивидуални жилища по отношение на дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите.

(2). Прилежащи територии са:

1. към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено застрояване -

отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни линии на парцелите.

2. към заведения, офиси, производствени и административни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги и други подобни - отсечките от тротоарите, съответстващи на фасадите на границите на обектите.

3. към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия, строителни площадки и други подобни - територия не по-малка от площта на обекта.

Чл.37.(1). Метенето на уличните платна, тротоарите, площадите, подлезите, надлезите,

пешеходните алеи и на други обществени места се извършва по схема и график утвърдени от Общината от специализирана фирма по чистотата.

(2). Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се извършва по график утвърден от Общината от специализираната фирма по чистотата.

(3). /изм. - Решение № 802 от 29.04.2010 г./ Собствениците или наемателите на магазините, заведенията за хранене и развлечения и офисите са длъжни да почистват тротоарите пред обектите си от сняг и лед в течение на работното им време.

(4). Ежегодно до края на месец октомври, Кметът на Общината утвърждава оперативен план за дейността по зимното улично почистване, който се изпълнява от специализираната фирма по чистота.