Общественият посредник с отчет за шестмесечието
Общественият посредник с отчет за шестмесечието / DarikNews.bg, архив

66 са подадените жалби и сигнали за изминалото шестмесечие, отчита старозагорският омбудсман Павлина Геренова. От тях 40 са приключени с издадено становище, а работата по 30 случая продължава. Най-много старозагорци са се жалвали през изминалия месец, когато в приемната на обществения посредник са потъпили 17 сигнала. Павлина Геренова предлага в различни части на града да бъдат поставени кутии, в които гражданите да подават своите сигнали

14 са жалбите, свързани с административното обслужване в общината. Най-често гражданите недоволстват от забавяне и липса на отговори, както и от грубото или нехайно отношение на служителите.

В отчета за изминалото шестмесечие общественият посредник подчертава, че „изразява готовността си да бъде партньор както на гражданите на община Стара Загора, така и на служителите в местната администрация, като апелира спазването на добрия тон и уважителното отношение от всички страни да се превърне в неизменен стил на поведение...Административните канцеларии не бива да бъдат арена на словесни битки и излишна реторика, а място за конструктивно решаване на проблемите при спазване на обществения интерес и в съответствие с 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво-Валенсия 2007".