/ Петър Ковачев
Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“ обявява конкурс за артист-хорист (жена-алт).

Кандидатите трябва да притежават минимална степен на завършено образование- средно музикално образование със специалност „народно пеене“. Професионален опит не се изисква.

По време на прослушването претендентите трябва да изпълнят бърза и бавна песен по избор, песни от различни фолклорни области, пеене на нотен текст на прима виста.

Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие- заявление за участие /образец/, документ за самоличност /предоставя се в деня на конкурса за справка/, автобиография и копие на документ за завършено образование, в сградата на ансамбъла /ул. Лубор Байер №4/ или на e-mail fa_zagore@abv.bg.  Телефон за справки: 0887771880.

Срокът за подаване на документите - до 12:00 часа на 14 февруари.

Конкурсът ще се проведе от 12:00 часа на 15 февруари в сградата на ансамбъла.