/ ПП ГЕРБ

Очакват се законодателни промени, чрез които ще се създадат допълнителни инструменти, обвързващи посещаването на училище и даването на социални помощи. Това съобщи в Стара Загора образователният министър Красимир Вълчев.

По-малко българи искат да учат в чужбина

Той бе категоричен, че динамиката на времето изисква постоянно модернизиране на системата, както и мотивиране на учителите, търсейки индивидуалния подход. По думите му, най-важната ни битка е за добри учители, за да имаме добри специалисти във всички останали професии.

Променят правилата за преместване на ученици от едно училище в друго

"Затова учителите са наш приоритет, а решението на правителството за двойно увеличение на заплатите в четиригодишен период от време, бе ключово“, припомни Вълчев. Той посочи, че за първи път през тази година средната учителска заплата е надвишила тази за страната.

Министърът каза още, че сред основните приоритети е да бъдат максимално обхванати рано отпадащите от образователната система. Според него, резултатът става видим когато институциите работят заедно и между тях има координация. „Необходими са още много усилия. Ще се фокусираме върху ежедневната посещаемост, особено където има концентрация на малцинствени групи“, посочи Красимир Вълчев по време на граждански форум на тема образование, който се проведе в Стара Загора.

Образователният министър: Училището не трябва да усилва усещането за различие

Дебат предизвика
четиригодишното обучение на децата в детските градини, което ще им даде равен старт в училище, работата с родителите, фокусирането на вниманието върху децата с изявени дарби, изграждането на интернет със защитена среда, дуалното обучение и др. Представители на Асоциацията на софтуерните фирми в Стара Загора поставиха въпроса за генерирането на IT специалисти, които да са на достатъчно добро ниво.  

„Инвестициите в по-добра образователна база е сред приоритетите и на държавата, и на местната власт“, каза зам.-председателят на НС Емил Христов.

По ОП “Региони в растеж” 2014-2020, ще бъдат извършени ремонти и реконструкция, оборудване и подобряване на материалната база на 16 училища и 5 детски градини в област Стара Загора, на стойност 34,6 млн. лв. Към момента в Стара Загора и Казанлък е реновирана и оборудвана близо 100% от образователната инфраструктура.

Евродепутатът Ева Майдел припомни, че създаденото сдружение „Образование България 2030“ поело ангажимент у нас да няма млади хора без образование и всеки да намира успешна реализация. Тя посочи и търсения резултат - равен достъп до качествено образование, резултатите на учениците, приложимостта на образованието, образователната макросреда и дуги,