община Казанлък
община Казанлък / община Казанлък
Жителите на селата Голямо Дряново и Горно Изворово ще предложат кои да са кметските наместници.
 
До момента кандидатурите за Голямо Дряново са заявили Миглена Петканова и Петьо Апостолов, а Бойка Боянова, Васил Корцанов и Теодора Рабошева, са кандидати за кметски наместник на Горно Изворово.

Общите събрания, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и  местното самоуправление ще се проведат  на 21 от 17.00 часа в с. Голямо Дряново в читалището и на 22 януари от17.00 часа в с. Долно Изворово в кметството.

През октомври миналата година жителите на двете села не избираха кмет на кметство, поради изискването на Изборния кодекс за населени места с по-малко от 350 жители да не се провеждат избори за кмет, а да се назначи кметски наместник от Кмета на Общината.
 

Кметът на Казанлък Галина Стоянова дава това право на жителите на двете населени места сами да направят този избор.