/ Тракийски университет
Без да причиняват болка и страдание на животните
Симулационен център „Vet siM“ заработи във Ветеринарномедицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

В него ще се подобрят практическите умения на студентите по ветеринарна медицина, без болка и страдание на живи животни.

Практиката и тренировката на уменията ще се извършват на изкуствени макети, симулатори на животни или синтетични органи.

Подобен тип дейност има в Германия, сподели ръководителят на Ветеринарния симулационен център д-р Здравко Тодоров. 

Записването за тематичните единици, които са част от центъра, ще бъде в онлайн форма във сайта на университета, обученията ще бъдат в групи от 6 до 8 студенти.