/ РИОСВ - Стара Загора
Вижте какви са предпазните мерки
Боровата процесионка е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се една след друга в процесия. Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. Ежегодното обезлистване води до физиологично отслабване на растенията, но до момента няма установено загиване на отделно дърво или гора от тяхното нашествие. Видът е описан за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България, съобщават от РИОСВ - Стара Загора.

Третират над 12 000 дка гори срещу опасен за хората вредител

РИОСВ - Стара Загора

Парливите космици на боровата процесионка са опасни и причиняват обриви, а при по-чувствителните хора и при домашните животни могат да доведат до респираторни проблеми и алергични реакции. Ето защо е препоръчително да не се пипат гъсениците и белите къдели по дърветата с голи ръце. 

Като основен и типичен вредител в иглолистните гори на България, биологията на боровата процесионка е добре позната за специалистите.

Ежегодно се извършва мониторинг на разпространението и плътността ѝ и при определени условия се планират лесозащитни мероприятия.

Опасен вредител нападна горите край Пловдив

При наличие на повреди от борова процесионка, ангажимент за сигнализиране в Изпълнителна агенция по горите имат собствениците на горски територии, както и лицата, на които територията е предоставена за управление.

Предпазни мерки:

• Не докосвайте и не се доближавайте до гъсениците или техните гнезда (белите къдели по дърветата);
• Не позволявайте на домашните животни да се приближават към гъсениците или гнездата;
• Учете децата да не докосват гъсениците или гнездата им;
• Посетете фармацевт за облекчаване на кожни или очни раздразнения след възможен контакт;
• Консултирайте се с лекар, ако смятате че сте имали сериозна алергична реакция;
• Посетете ветеринарен лекар, ако смятате, че вашия домашен любимец, животно е било сериозно засегнато.