нови жилищни сгради
нови жилищни сгради / /Дарик архив
13 жилищни сгради с 64 новопостроени щилища в тях са въведени в експлоатация по предварителни данни на Националния статистически в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г.
 
Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са със 7 повече, или със 116.7%, а жилищата в тях се увеличават с 28, или със 77.8%.

жилищни сгради
ТСБ-Югоизток


От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 76.9% и с тухлена – 23.1%.
 
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (32.8%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 1.6%.
 
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 6 398 кв.м, което е със 102.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ  се увеличава със 108.2% и достига 5 521 кв. метра.
 
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 87.8 кв.м през второто тримесечие на 2018 г. на 100.0 кв.м през същото тримесечие на 2019 година.