/ Булфото
Свободно пасяща крава „прелита“ край летище София.

Булфото

Гледката не е необичайна за този район на столицата.

Булфото

Често могат да бъдат видени пасящи крави, а най-вероятно тази се е отделила от стадото и е решила да се поразходи, пресичйки улицата.
Булфото