/ IStock
В законоустановения срок Софийска градска прокуратура внесе протест срещу решението, постановено от Софийски градски съд, с което е отхвърлен искът на държавното обвинение за разпускане на политическа партия „Възраждане“ съобщиха от прокуратурата.

Прокуратурата счита, че прогласеното от съда решение е неправилно и незаконосъобразно. Не са съобразени всички събрани доказателства, относими към конкретния казус. Значителна част от тях са станали известни след регистрацията на партията през 2015 г. от получени сигнали и извършени проверки. Не са взети предвид обясненията, дадени от лица, за които има попълнени декларации за участие, но са заявили, че не са присъствали на учредително събрание на въпросната политическа партия, проведено през м. август 2014 г. в гр. Плиска.

СГС отхвърли иска за разпускане на партия „Възраждане“

Освен това не са отчетени обясненията на лица, заявили, че не са подписвали декларация за индивидуално членство по чл. 11 от Закона за политическите партии, но са посочени в списъците на членовете-управители.

С изложените в протеста мотиви Софийска градска прокуратура иска съдът да постанови ново решение за прекратяване на политическа партия „Възраждане“.