Остава негативната нагласа към тестване на учениците от ромския квартал на Сливен. Това съобщи Митко Митев, директор на Шесто основно училище "Братя Миладинови" в Сливен, където се обучават около 1300 деца и ученици, всички от квартал "Надежда". В начален етап са 594 ученици, но в нито една паралелка процентът на съгласните не е надхвърлил 50 на сто.

Едва 4.88 на сто от родителите, които са били анкетирани, са дали съгласие децата им да бъдат тествани. Отказ са получили медиаторите, които са правили втори обход в квартала в понеделник, 15 ноември. Заедно с класните ръководители, те са посетили домовете на учениците, но повечето родители са били категорични в нежеланието си да се тестват децата им.

Според директора основните причини за това са необразоваността на родителите, негативното отношение към ваксината и убеждението, че тестването е първата стъпка към ваксинирането на децата.

Ученици и учители са сред новозаразените в Сливенско

Обучението е смесена форма - онлайн и чрез медиатори, които носят на учениците по домовете работни листи, каза Митев. На част от учениците са раздадени електронни устройства - близо 110 лаптопи и таблети, които са осигурени по програма и от бюджета на училището.

От общо 84 преподаватели в училището 64 са ваксинирани или преболедували. По думите на директора, по време на онлайн обучението и обходите, учителите не спират да разясняват нуждата от присъствено обучение и ползите от ваксинирането.

По данни на РУО, вчера в класните стаи в Сливенска област са влезли 2 640 деца, в 187 паралелки, в 35 училища. При изследванията не бяха доказани болни с COVID-19. В 20 училища продължава обучението от разстояние, в електронна среда.
БТА