Заповед на областния управител на Ямбол за подготовката за зимата
Заповед на областния управител на Ямбол за подготовката за зимата / netinfo

До 30 октомври кметовете на общини в Област Ямбол, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства трябва да извършат дейности по подготовката на силите и техниката, които ще действат при усложнени зимни условия и създадат съответната организация за своевременното оповестяване. Това гласи заповед на областния управител инж.Николай Пенев.

Трябва да бъде осигурен необходимият резерв от ГСМ, луга, пясък и продукти от първа необходимост за населението. Кметовете на общини, съгласувано с началниците на Районните служби за „Пожарна безопасност и спасяване” със свои заповеди да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност при експлоатация на различни видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации.До 30 октомври кметовете на общини трябва да сключат договори с фирми, притежаващи техника за снегопочистване, пръскане на луга и описъчаване на основните пътища и улици и прилежащата четвъртокласна мрежа на територията на съответната община.

Кметовете на общините Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа е необходимо да назначат със свои заповеди комисии за проверка на техниката, почистваща четвъртокласната пътна мрежа, като протоколите от проверките бъдат изпратени в ТД”Гражданска защита”- Ямбол. Управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД трябва да създаде необходимата организация за бързо отстраняване на възникналите аварии и предотвратяване на разливи от питейна вода, създаващи заледяване на участъци от пътната и уличната мрежа.До края на октомври ръководителят на „Електроенергиен системен оператор”ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон – Ямбол и управителите на Клиентските енергоцентрове в Ямбол и Елхово трябва да организират съответните дейности с цел бързо ликвидиране на възникнали аварии по електрическата мрежа и съоръжения на територията на областта, като използват собствени и привлечени сили и средства.

Директорът на РЦЗ е нужно да проведе необходимите мероприятия по подготовката на санитарните автомобили и осигуряване на необходимите лекарствени средства за оказване на спешна медицинска помощ при усложнени зимни условия.Кметовете на общини, управителят на „Напоителни системи”ЕАД – клон Ямбол и ръководителят на Хидрометеорологична обсерватория-Ямбол да организират дежурство за следене нивото на реките,язовирите и хидротехническите съоръжения, се указва още в заповедта.