/ dariknews.archive
Процедура за номинации за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и наградата „Д-р Иван Селимински” за 2018 г разкрива Община Сливен. Предложенията и за двете награди се правят от неправителствени, граждански, културни организации, творчески обединения и инициативни комитети. Всяка организация има право само на едно предложение.

Творческа работилница в Регионална библиотека „Сава Доброплодни”

Наградата „Добри Чинтулов” се присъжда за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура. Наградата „Д-р Иван Селимински се присъжда за принос и постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край.

Наградите са индивидуални и се връчват в навечерието на празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден. Не могат да бъдат предлагани лица, на които вече са присъждани. Предложения се приемат в срок до 3 септември, включително в деловодството на Община Сливен всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.