Транспортната схема ще обсъждат общинските съветници в Стралджа
Транспортната схема ще обсъждат общинските съветници в Стралджа / netinfo
10 точки са залегнали в предварителния дневен ред на сесията на Общински съвет Стралджа, който ще заседава на 25 юни. Едно от най-важните предложения, които ще разгледа местния парламент е транспортната схема на общината. Ще се гласува предложение за утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки в селските училища. Ще бъдат сформирани три подготвителни групи в ОУ”Кирил и Методий” в Стралджа и една в училището в Зимница. Маломерна самостоятелна паралелка се планира за Зимница, слети паралелки ще поддържат основните училища в селата Войника, Каменец и Иречеково.