По-малко помощи за родители на деца без профилактични прегледи и имунизации
По-малко помощи за родители на деца без профилактични прегледи и имунизации / Дарик Сливен, архив

Родителите на 10 деца са били санкционирани през първия месец на годината и са получили месечна помощ в по-малък размер (19,50 лв. вместо 59,15 лв.), тъй като не са  представили служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на децата им, съобщават от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Сливен. В община Сливен мярката е приложена за 8 деца, в общините Котел и Нова Загора – за по едно дете.

През месец януари чрез Дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Сливен са преведени здравните осигуровки на 8326 лица. За социално слаби лица с право на социално подпомагане – 5366; за лица, получаващи целеви помощи за отопление – 2936; за лица, които полагат грижи за член на семейството със загубена работоспособност над 90% с право на чужда помощ – 24.