Изпепелени са 211 декара от „Боровец”
Изпепелени са 211 декара от „Боровец” / netinfo
На близо 90 000 лева се оценяват щетите от пожара на хълма Боровец, изчислиха от община Ямбол. От общо 726 дка огънят е унищожил 211 дка. С черен бор, полски и американски ясен са изгорели 56 дка, чиято стойност е 33 600 лв. Възрастта на дърветата е около 30 години. Изпепелени са 20 дка 9-годишни акации, 68 дка гледичия на стойност над 40 000 лв.

В края на миналата седмица от община Ямбол са изпратили подробен бюлетин в министерството на Държавната политика при бедствия и аварии за нанесените щети. В писмото се подчертава и за опасността, която крие едно ново запалване на хълма, тъй като местността е в непосредствена близост до жилищни сгради. В момента се подготвя искане за финансово подпомагане за възстановяване на терена