/ iStock/Getty Images
"Здравен пункт вече работи в с. Дичево, Главинишка община на Силистренска област", съобщи кметът на Общината Неждет Джевдет.

Пунктът се намира в сградата на старата здравна служба, неизползвана повече от 15 години.

Пунктът се обслужва от лекар и фелдшер. Ще бъдат обновени и бившите здравни служби и в другите населени места на Общината.
БТА