/ община Каварна
С концерт на ансамбъл "Добруджа" при Община Силистра и народно читалище "Дръстър - 2012" и на Нели Рангелова отбелязват 24 май в града.

В образователната система на Силистренската община са включени 10 детски градини, четири държавни и 11 общински училища, четири Центъра за подкрепа на личностното развитие и Специализирано обслужващо звено.

Обхванати са 1280 деца от общинските детски градини и около 4000 ученици в училищата, за които се грижат 580 педагогически специалисти.

Традициите на просветното дело в Силистренско са многолетни. Край силистренското село Цар Асен е намерен и един от най-ранните кирилски надписи у нас - от края на девети и началото на десети век. През 1890 година в Силистра е открито и педагогическо училище.
 
БТА