Предлагат въвеждане на плащане за паркиране чрез SMS
Предлагат въвеждане на плащане за паркиране чрез SMS / netinfo

Да бъде завишен числения състав на общинското предприятие „Паркинги и гаражи" приеха по време на заседание днес членовете Икономическа комисия към местния парламент.  В докладната внесена от администрацията се предлага числеността да се увеличи с 9 бройки, 7 от тях инкасатори и 2-ма  автоконтрольори. Комисията реши още средствата за работни заплати и осигурителни плащания за новоразкритите щатни бройки да бъдат предвидени при актуализация на план-сметката на общинското предприятие.

По време на заседанието беше направено и предложение общинска администрация да проучи възможностите за въвеждане на система за плащане при паркиране чрез SMS. Членовете на комисията записаха в решението си до края на месец ноември администрацията да предложи нова система за плащане при паркиране.