/ morguefile.com
Във връзка с настъпилите климатични условия и в изпълнение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, от днес до 24 април, вторник, ще се извърши поетапно изключване на обектите на топлопреносната мрежа.

Изключването на обектите ще се извършва съвместно с отчитане на уреди за търговско мерене. За допълнителна информация – денонощен телефон на диспечерска служба – (082) 841 905