/ iStock/Getty Images
Общо 316,8 килограма опасни битови отпадъци са предадени за два дни от русенци в мобилен събирателен пункт, съобщиха от Общината.

Нови две станции ще следят качеството на въздуха в Русе

По време на кампанията, която се състоя преди седмица, са събрани опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, разтворители, киселини, фотографски и химични вещества, бои, мастила, лепила, лампи и други предмети, съдържащи живак, както и лекарствени продукти.

Акцията по събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата има за цел както да стимулира хората да събират разделно, така и тези отпадъци да бъдат третирани според вида си и да не попадат в околната среда.

В Русе ще има кампания по събиране на опасни отпадъци

Организаторите от общинския отдел "Екология" отчитат, че с всяка изминала година се повишава екологичната култура на русенци. Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се организира през септември тази година.