Обновяват фонда на библиотеката на читалище Захари Стоянов
Обновяват фонда на библиотеката на читалище Захари Стоянов / netinfo
Библиотеката при Народно читалище "Захари Стоянов" Русе приключи успешно реализирането на проекта си по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2008 г." на Министерството на културата.

Със средствата, отпуснати по този проект, са закупени 252 нови книги на обща стойност 2400лв. Това съобщи секретарят на читалището Стефка Ангелова.

За четвърта година библиотеката участва в конкурсните сесии, обявени от министерството чрез изготвяне на проекти. Благодарение на отпуснатите средства по тези проекти и съфинансиране от страна на читалището, фондът на библиотеката започва да се обновява. Закупени са повече нови речници, енциклопедии и справочници.