/ РИОСВ-Пловдив
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени с отпадъци терени и незаконни сметища.

Срокът е до 16 април тази година, съобщиха от екоинспекцията в крайдунавския град, която отговоря за областите Русе, Разград и Силистра.

Предписанията са ежегодни и целят предотвратяване и недопускане на замърсявания от изхвърлени отпадъци в речните корита, дерета и прилежащите към тях терени, както и създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени.

Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лева.

Предписания за почистване на замърсени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра. От РИОСВ информират, че след средата на идния месец екоекспертите ще проверят по места дали са спазени предписанията.
БТА