Дунавска алпиниада събира катерачи край Басарбово
Дунавска алпиниада събира катерачи край Басарбово / Дарик Русе, Искра Георгиева, архив

Дунавска алпиниада ще се проведе утре на скалите при с.Басарбово. В 9 часа започва техническа конференция и представяне документацията на участващите клубове, а в 10 започват изкачванията. Награждаването на най-добрите катерачи ще започне в 17 часа.

Регламент:
1. За участие в алпиниадата се допускат алпинисти, представили редовни квалификационни членски карти за съответния клуб, удостоверение за предсъстезателен медицински преглед и застраховка за сума над 3000 лв.
2. Ръководителят на съответната групата се явява на техническата конференция за указания и получава маршрутните листи за свръзките си.
3. Свръзките са от по двама души. Съответната свръзка сама избира маршрута, според квалификацията си.
4. Не е позволено запазване на маршрути.
5. Изрядно попълнения и подписан от членовете на свръзката маршрутен лист се предава на съдията по маршрутите.
6. За изправността на инвентара отговаря водачът на свръзката и ръководителят на отбора.
7. Изкачването се смята за успешно завършено, след като участниците са стигнали до горния край на маршрута и маршрутът е освободен от всякакъв инвентар.
8. Маршрутният лист се заверява с подпис на съдията и се предава веднага за отчет и обработка в секратариата от водача на свръзката.
9. Не се разрешава повторно изкачване от свръзката на един и същ маршрут.
10.Демонстрация на спасителен способ за извличане или спускане на пострадал върху скала, в границите на контролния срок за изкачванията, носи 15 точки допълнително за отбора.
11. Осъществено премиерно изкачване, в рамките на контролните срокове, с инвентар на свръзката - носи 15 точки на отбора, а свръзката получава специалната награда.
Евентуални спасителни действия се осъществяват от алпинисти на съответния отбор и домакините.