Общо 7560 подписа на русенци събра становището против изграждането на инсинератор за медицински и животински отпадъци на територията на румънската община Гюргево за последните три седмици. То е изработено от граждански сдружения и е разпространявано масово в града, като община Русе съдейства за поставянето на подписката в информационните си центрове. Тя е изпратена по надлежния ред от представители на сдруженията до Министерството на околната среда и водите, съобщиха от кметството. 

От там припомнят, че това е втора подписка на русенци, след като инвеститорът, свързан с изграждането на инсинератора, актуализира и преработи своя доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) в съответствие с коментарите от българска страна.

Директорът на РИОСВ-Русе поиска информация за локалните огнища на територията на Гюргево

Преди броени дни кметът на Русе Пенчо Милков изрази категоричната си позиция относно намеренията на инвеститора за реализирането на проекта, като изпрати на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов свое отрицателно становище. В него той заявява, че независимо от извършената корекция по изготвения ДОВОС за проекта, по същество не се променят видът и характерът на планираната дейност по инвестиционното предложение, респективно не се ограничава или минимизира рискът от отделяне на емисии в атмосферния въздух в трансграничен контекст.

Припомня ме, че заради намерението да се изгради инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево в началото на септември тази година в Русе бе организиран протест. Недоволство имаше и в румънския град. Eкоинспекцията в Русе изготви в края на август тази година и отрицателно становище по проектно предложение за инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци. 
 
Мартин Пенев/БТА