/ ThinkStock/Getty Images
Гражданите следва да спазват необходимата дистанция от два метра, както и да носят предпазни средства
Със заповед на и.ф. Административен ръководител - председател Лазар Мичев, Окръжен съд-Разград възобновява връчването на призовки, съобщения и книжа по всички дела, съобщиха от съда.

Пробация и 5 бона глоба за мъж, нарушил карантината в Разградско

Спазвайки всички препоръки за безопасност на служителите и приетите мерки против разпространението на COVID-19, призоваването ще се извършва с обаждане по телефона или по електронен път.

Необходимо е гражданите, адвокатите и организациите да посочват електронни адреси за връчване на съдебни книжа и съобщения. В случаите, когато това е невъзможно, призовки и книжа ще се изпращат по обичайния ред на хартиен носител.

20-годишно момче наруши карантината си, излезнал на разходка

Тази информация цели страните по делата да са информирани за дейността на съда и да оказват нужното съдействие на съдебните служители. Хигиената и дезинфекцията в съдебната сграда също остава завишена.

Гражданите следва да спазват необходимата дистанция от два метра, както и да носят лични предпазни средства.