/ Калоян Монев
Извънредно заседание заради сечта на тополите в Разград свиква председателят на Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации в Общински съвет-Разград Калоян Монев.

Това става по предложение на общинския съветник от БСП и заместник-председател на комисията Стоян Ненчев. Той настоява на извънредното заседание да се получи информация и да се разгледат въпросите относно законосъобразността на провежданите от община Разград сечи на дълготрайни дървесни видове – тополи по поречието на река Бели Лом в града.

Ненчев смята, че разглеждането на този въпрос не търпи отлагане, тъй като е необходимо да се изясни дали са спазени разпоредбите на законовите и подзаконови нормативни актове: Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Наредби №№ 19 и 14 на Общински съвет-Разград. Съветникът иска да се изясни основанието, на което е възложено на изпълнителя да извърши сечта, при какви условия, на каква стойност е добитият дървен материал.

Кметът за тополите: Спекулира се по темата, нека прокуратурата извърши проверка на цялата процедура

В уведомлението до Председателя на Общински съвет-Разград Надежда Радославова Монев припомня, че той вече е поставил проблема пред Общинска администрация с общо седем искания, свързани с доказателства относно законността на провежданата сеч.

В дневния ред на свиканото от Калоян Монев заседание е включено изслушване на информация от представители на Общинска администрация по поставените въпроси, свързани с извършваната сеч на тополи по поречието на река Бели Лом, както и предложения за решения.

Монев моли обслужващото звено на Общински съвет да покани на заседанието, както съветниците – членове на комисията по законност, така и всички останали съветници, компетентни представители на Общинска администрация и представители на Държавно горско стопанство-Разград, които също имат контролни функции по добиването и превозването на дървен материал.

Заседанието е насрочено за 13,30 ч. на 27 юли, петък в зала 102 на Общинска администрация-Разград. Заседанията на Постоянните комисии са отворени за граждани.

Припомняме, че сечта на в източната част на Разград започна в началото на юли. Пръв публично съмнение относно законността на действията на община Разград обяви общинският съветник от „Кауза Разград“ Калоян Монев, в отговор получи обвинения в търсене на политически дивиденти. Сигнали до прокуратурата и до две министерства подадоха от сдружение „Защита на животните“.

В отговор кметът д-р Валентин Василев увери, че сечта се извършва след предписание на междуведомствена комисия, издадено още през 2015 г., като аргументите са свързани с това, че тополите са опасни за здравето на хората, както и затрудняват проводимостта на реката.