/ ThinkStock/Getty Images
Заявки се приемат всеки работен ден между 8:00 и 16:00 часа на телефони: 0893/ 389-289 - Снежанка Пенчева и 084 /66-14-56 - Севинч Рамадан
В условията на извънредно положение Центърът за социална интеграция и рехабилитация „Емилиян“ към Община Разград работи със своите потребители по всички възможни дистанционни начини, свързани с интернет и телефонна връзка.

Община Разград изработи Механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна в извънредното положение

Освен това специалистите от социалната услуга от днес оказват съдействие и на граждани, които не са потребители на ЦСРИ. Според специалистите в „Емилиян“, пандемията от COVID-19 донесе безпрецедентни предизвикателства и несигурност в личния и професионален живот на хората в България, които въпреки всичко продължават да се грижат за децата си, собствените си родители и семейства в ситуация на криза, болка, страх и притеснение за това, което предстои.

Община Разград организира подпомагане на семейства с нужда от осигуряване на храна (СНИМКИ)

В тази връзка Центърът за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ предлага на децата и родителите от общността възможност за психологическо консултиране по телефона, като целта е да се споделят и коментират въпроси и теми, вълнуващи родителите в настоящия момент:


подкрепа на семейството в отглеждането и възпитанието на дете/ца в ситуация на промяна и криза
придобиване на познания и умения за позитивно родителстване
улесняване изпълнението ролята на родител, като се развият умения за общуване, доверие и приемане на преживяванията детето
помощ на родителите да коригират неприемливото поведение на децата си
партниране в двойката
конструктивно общуване
граници и правила в семейството
отношения и връзки в семейството
стилове на родителстване
семейни модели на общуване и др.


Психологическо консултиране по телефона ще се извършва по предварителна заявка и график, всяка сесия ще продължава по 30 минути. Консултациите ще извършва Милкана Михайлова - психолог, системен брачен и фамилен консултант. Услугата ще се извършва до един месец от снемане на извънредното положение.

Започна доставката по домовете на лекарства и стоки от първа необходимост на нуждаещи се в Разград 

Заявки се приемат всеки работен ден между 8:00 и 16:00 часа на телефони: 0893/ 389-289 - Снежанка Пенчева и 084 /66-14-56 - Севинч Рамадан.