/ община Асеновград
Ремонтират язовирни стени в Асеновградско, а нивото на водата се наблюдава непрекъснато, съобщават от общината в Асеновград.

През последните дни са паднали повече валежи, които са довели до повишаване нивото на водата в селата Стоево и Козаново, както и в квартал "Долни Воден".

Към момента всички 22 язовира са проверени, като наблюденията ще продължават.

Установено е наличие на свободен обем в по-голямата част от тях, а там, където водата се е повишила значително, се извършва контролирано изпускане.

Някои от язовирите, в зависимост от потенциалната опасност, се проверяват ежедневно. По язовирните стени не са констатирани сериозни технически проблеми.

Извършва им се ремонт, като на три от тях ремонтните дейности са завършени, заедно с тези на изпускателните кранове.

Финансирането за ремонтните дейности е осигурено от държавата, по време на ремонтите наемодателите се освобождават от месечните вноски.
 
община Асеновград