/ Дарик Русе
Проблемът с безводието в село Кръстевич ще бъде решен в рамките на следващите 5 години, това каза пред медии управителят на ВиК-Пловдив Спартак Николов. В селата, които имат сезонни проблеми с водоснабдяването ВиК дружеството работи в тясно сътрудничество с общините.

По думите на Николов проекта на община Хисаря за изграждане на довеждащ водопровод в селото е в изключително напреднала фаза, като ВиК - Пловдив работи много активно с общината. Там се проектира довеждащ водопровод с пречиствателно съоръжение от сондажни кладенци, правени през 80-те години на миналия век, и които до ден днешен не са подобрили своите питейно-битови показатели. Съдържанието на нитрати в тях е 140 мг/л. при норма 50 мг/л. и е недопустимо използването на тази вода без пречиствателно съоръжение, поясни Николов.

ВАП сезира Комитова за липсата на вода в село Кръстевич

Той добави, че в момента има обективни причини с. Кръстевич да е на режим на водата. Водохващането там е речно и при нормални обстоятелства този водоизточник дава малко над 5л/сек., а сега при това засушаване дава между 1-1,5 л/сек.

Спартак Николов поясни още, че ако не се намерят форми за финансиране на проекта на община Хисаря, то ВиК - Пловдив ще го включи в своята инвестиционна програма за следващите 5 години и ще започне поетапното му изпълнение и добави, че вече има определена площадка и проекта е пред строително разрешение.
БТА