Правят регистър на специализираните училища
Правят регистър на специализираните училища / netinfo

От 1януари 2009 г. ще бъде въведена стриктна система, чрез която ще се подбират болните деца, нуждаещи се от обучение по специализирана учебна програма. Това съобщи днес в Пловдив министърът на образованието Даниел Вълчев.

Проверки на ресорното министерство показват, че половината от учениците в тези учебни заведения нямат нужда от специални грижи. Това са предимно деца от ромски произход, които директорите записват нарочно, за да запазят съществуването на училището и заради факта, че средствата за издръжка на един болен ученик са много повече отколкото в обикновено заведение.

Поради тази причина децата, които наистина се нуждаят от специално обучение и грижи нямат достъп до него. От догодина ще се направи национален регистър на всички деца със специални потребности. Той ще се сертифицира с помощта на комисии от МО.